1. HATÓKÖR

(1) A jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: TK) a Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27, 36381 Schlüchtern, Németország, és a "Venen Engel" Partnerprogram (a továbbiakban: Partner) szerződéses partnerei (a továbbiakban: Partner) közötti szerződéses kapcsolatra vonatkoznak.

(2) Szolgáltatásainkat kizárólag ezen TB alapján nyújtjuk. A partner saját feltételei a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunkat igénylik, és ezért nem érvényesek akkor sem, ha azok érvényességét kifejezetten nem kifogásoljuk.

(2) Szolgáltatásainkat kizárólag a jelen TB alapján nyújtjuk

(3) A TB kizárólag a BGB 14. §-a szerinti vállalkozóknak szól. Fogyasztók a Partnerprogramban való részvételből ki vannak zárva.

2. SZERZŐDÉS

(1) A reklámanyag elhelyezésére vonatkozó szerződés közöttünk és a partner között kizárólag a venenengel.de/affiliate-area/ oldalon található online jelentkezési eljárásunkon keresztül jön létre. A regisztrációval a partner ajánlatot tesz a partnerprogramban való részvételre, és ezzel elfogadja a TB-t. Szerződés csak akkor jön létre, ha kifejezetten kijelentjük az ajánlat elfogadását, vagy konkrét reklámanyagot adunk ki a partner számára.

(2) A partnerprogramban való részvételre és a velünk való szerződéskötésre nincs jogosultság. Az egyes partnereket bármikor, indoklás nélkül elutasíthatjuk.

3. A SZERZŐDÉS TARTALMA

(1) A jelen szerződés tárgya a partnerprogramban való részvétel, amelynek célja termékeink értékesítésének növelése a weboldalunkon keresztül. A partnerprogramban való részvétel a partner számára ingyenes. Ehhez a partner számára a partnerprogramon keresztül saját belátásunk szerint válogatott reklámhordozókat biztosítunk. Ennek során egyidejűleg különböző programokat (a továbbiakban: kampányok) kínálhatunk.

(2) A partner a részére kiadott reklámanyagokat saját felelősségére helyezi el a partnerprogramban regisztrált és kiadott weboldalain (a továbbiakban "partneroldal") vagy máshol. A Partner szabadon dönt arról, hogy a reklámanyagot elhelyezi-e és mennyi időre a partneri weboldalon. A reklámanyagot bármikor jogosult eltávolítani

(3) A Partner a hirdetésért és az ügyletek (pl. megbízások) sikeres közvetítéséért közvetítői jutalékot kap, amely a szolgáltatás terjedelmétől és valós értékétől függ. A részletek a partnerprogramban az adott kampány leírásából és a jelen TB 7. pontjából következnek.

(4) A partnerprogram a jelen szerződésen túl semmilyen más szerződéses kapcsolatot nem hoz létre a felek között.

4. A PARTNERPROGRAM FUNKCIÓJA

(1) A Partner köteles regisztrálni a Partnerprogramba a regisztráció során kért adatokkal. A regisztrációt követően a Partner számára egy ügyfélfiók kerül létrehozásra, amelyen keresztül a Partner a Partneri tevékenységeit kezelheti.

>>

(2) A jóváhagyott kampányok esetében a Partner számára a linkekhez és egyéb reklámanyagokhoz egy speciális HTML-kódot, valamint szükség esetén egy kizárólag a weboldalunkon felhasználható kedvezménykupont biztosítunk, amellyel a Partner weboldalainak felhasználói azonosíthatók, amikor a linkre kattintanak, vagy a kedvezménykupont felhasználják a megrendelés során. A partner köteles ezt a HTML-kódot beépíteni a weboldalába a nyomon követés lehetővé tétele érdekében.

(3) Az ügyfélfiókon keresztül a Partner hozzáférhet bizonyos, általunk részletesen meghatározott statisztikai adatokhoz is az általa használt reklámhordozókról.

5. KÖTELEZETTSÉGÜNK

(1) A Partner számára saját belátásunk szerint biztosítjuk a reklámhordozók (pl. reklámbannerek, szöveges linkek, videók, képek, prospektusok) (a továbbiakban: "reklámhordozók") kiválasztását az egyes kampányokhoz.

(2) Megfelelő módon biztosítjuk azon látogatók nyomon követését, akik a Partner által a weboldalába integrált reklámhordozókon keresztül jutnak el a weboldalunkra (a továbbiakban: "Partner Leads"). Biztosítjuk továbbá, hogy a Partner Leads által leadett megrendelések (a továbbiakban: "Értékesítés") a Partnerhez kerüljenek hozzárendelésre.

(3) Weboldalunkat és az azon kínált szolgáltatásokat, mint például a termékadatok szolgáltatását, a rendelkezésünkre álló technikai lehetőségek keretein belül, saját belátásunk szerint üzemeltetjük. Ezzel összefüggésben nem tartozunk a weboldal hibamentes és/vagy megszakítás nélküli elérhetőségével. A weboldalunkon kínált termékek és reklámanyagok minősége és helyessége a saját belátásunk szerint történik.

(4) Vállaljuk továbbá, hogy a 7. pont szerinti díjazást az ott meghatározott feltételek szerint fizetjük.

6. A PARTNER JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A Partner a reklámhordozókat kizárólag a Partner weboldalaiba integrálhatja. A Partner kifejezetten tilos bármilyen változtatást eszközölni a reklámhordozókon. A reklámhordozókat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célokra lehet felhasználni a Partner weboldalain.

(2) A Partner felelős magának a Partner weboldalnak a tartalmáért és folyamatos működéséért, és a jelen szerződés időtartama alatt nem helyezhet el ott olyan tartalmat, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat, az erkölcsöt vagy harmadik felek jogait és/vagy alkalmas arra, hogy jó hírnevünket csorbítsa. Jogunk van, de nem kötelességünk ellenőrizni a partneri honlapokat. A partner különösen nem terjeszthet olyan tartalmakat, amelyek - a rasszizmust dicsőítik, - az erőszakot és a szélsőségességet bármilyen formában dicsőítik, - bűncselekményekre és/vagy törvénysértésekre, élet, testi épség vagy vagyon elleni fenyegetésekre szólítanak fel és buzdítanak, - személyek vagy cégek elleni gyűlöletre uszítanak, - személyiségi jogokat sértő kijelentések, A felhasználók és harmadik személyek becsületsértése, rágalmazása és becsületsértése, valamint a tisztességes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok megsértése, - szerzői jogot sértő tartalom vagy a szellemi tulajdonjogok egyéb megsértése, vagy - a felhasználók és harmadik személyek szexuális zaklatása. Az ilyen tartalmak nem építhetők be a partner weboldalára, és a partner weboldaláról nem lehet linkeket elhelyezni más weboldalak megfelelő tartalmaira.

(3) Tilos a visszaélés bármely formája, azaz a leadek és/vagy eladások generálása tisztességtelen módszerekkel vagy megengedhetetlen eszközökkel, amelyek sértik a vonatkozó jogszabályokat és/vagy a jelen TB-t. Különösen tilos a Partner számára, hogy saját maga vagy harmadik fél révén az alábbi gyakorlatok közül egy vagy több módszerrel próbáljon leadeket és/vagy eladásokat generálni, vagy biztosítsa, hogy az eladásokat a Partnerhez rendeljék:

  • Ténylegesen meg nem történt leadek vagy értékesítések hamisítása, például harmadik fél adatainak jogosulatlan megadásával vagy hamis vagy nem létező adatok megadásával a weboldalunkon történő megrendeléskor,
  • A nyomkövetést lehetővé tevő, de a reklámanyagot nem, nem érzékelhetően vagy nem a megadott formában és/vagy méretben megjelenítő hirdetési formák használata,
  • Sütik elhagyása: A sütik nem a weboldal meglátogatásakor, hanem csak akkor kerülhetnek beállításra, ha a partneroldal felhasználója korábban önként és tudatosan kattintott a reklámanyagra,
  • A partneri csalás egyéb formái (különösen a cookie-spamming, a kényszerített kattintások, a partneri hopping), valamint a rétegek, kiegészítések, iFrames és a megtekintés utáni technológia használata a leadek/eladások növelése érdekében,
  • A törvény által, különösen a védjegyjog által védett kifejezések használata számunkra vagy harmadik felek számára, például a keresőmotorokban, a hirdetési elhelyezésekben vagy a partneroldal reklámjában a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül

A partner különösen nem tarthat fenn olyan weboldalakat az interneten, amelyek összetéveszthetők velünk vagy az általunk kínált termékekkel. A partner különösen nem másolhatja weboldalunkat, landing page-ünket vagy más megjelenésünket tőlünk, illetve nem vehet át tőlünk grafikákat, szövegeket vagy más tartalmakat. A partner köteles elkerülni azt a benyomást, hogy a partner honlapja a mi projektünk, vagy hogy annak üzemeltetője a partnerprogramon és a jelen szerződésen túlmenően gazdasági kapcsolatban áll velünk. A megjelenésünkből származó anyagok vagy tartalmak, valamint logóink vagy védjegyeink partner általi felhasználásához előzetes írásbeli jóváhagyásunk szükséges.

(4) A Partner vállalja, hogy a Partneroldalt minden egyéb tekintetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően üzemelteti, és különösen, hogy megfelelő impresszumot tart fenn.

(5) Reklámanyagot tartalmazó e-mail reklám vagy egyéb módon történő reklámozás számunkra csak akkor végezhető, ha azt előzetesen jóváhagytuk, és az e-mailben történő reklámozáshoz valamennyi címzett esetében kifejezett hozzájárulás történt, valamint az e-mail cím ellenőrzése megtörtént, és azt kettős opt-in eljárással dokumentálták.

(6) A Partner köteles haladéktalanul eltávolítani a reklámanyagokat a Partner weboldaláról, ha erre felszólítjuk. Ez vonatkozik különösen azokra a weboldalakra is, amelyeken a reklámanyagot nem kívánjuk integrálni, vagy bármilyen okból kifolyólag már nem kívánjuk integrálni.

(7) A partner köteles a reklámanyagot haladéktalanul eltávolítani a partner weboldaláról

(7) A partner köteles tartózkodni a ránk és termékeinkre történő mindenféle utalástól a partneri weboldal reklámjaiban. A Partner különösen nem helyezhet el olyan kontextus alapú hirdetéseket (különösen Google AdWords vagy AdSense), amelyek a mi nevünket, cégünk kulcsszavait vagy márkáit tartalmazzák, vagy amelyek a megfelelő kulcsszavak használata miatt kerülnek kiszállításra. Ugyanez vonatkozik termékeink nevére is.

(8) A partner vállalja, hogy tartózkodik a nyomkövető rendszerünk és/vagy weboldalaink ellen irányuló bármilyen elektronikus támadástól. Az elektronikus támadások közé tartoznak különösen a nyomkövető rendszer biztonsági mechanizmusainak leküzdésére, megkerülésére vagy más módon történő kikapcsolására irányuló kísérletek, az adatok automatikus leolvasására szolgáló számítógépes programok használata, vírusok, férgek, trójaiak alkalmazása és/vagy terjesztése, nyers erővel történő támadások, spam, illetve egyéb olyan linkek, programok vagy eljárások használata, amelyek kárt okozhatnak a nyomkövető rendszerben, a partnerprogramban vagy a partnerprogram egyes résztvevőiben.

(9) A partner vállalja, hogy tartózkodik a nyomkövető rendszerünk és/vagy weboldalaink ellen irányuló bármilyen jellegű elektronikus támadástól

(9) A harmadik fél weboldalain vagy kereskedelmi platformokon (pl. Amazon, Ebay stb.) keresztül történő promóció szigorúan tilos.

(10) A lejárati idő nélküli affiliate kedvezményes utalványok közzététele és promóciója weboldalakon, Facebook profilokon vagy hasonló módon szigorúan tilos.

7. JUTALOM

(1) A Szerződő Partner a Partner Leads által a weboldalunkon végzett értékesítésekért teljesítményalapú díjazásban részesül tőlünk.

(2) A díjazás kifizetésére való jogosultság csak az alábbi feltételek mellett keletkezik: - a partner hirdetési tevékenységének eredményeként jött létre nálunk egy végfelhasználó értékesítése, - az értékesítést mi naplóztuk ("nyomon követtük"), - az értékesítést mi kiadtuk és visszaigazoltuk, és - nem történt visszaélés a jelen TB 6.3. pontja értelmében.

(3) Eladásnak minősül a honlapunkon a végfelhasználó által generált, teljes körűen teljesített megrendelés, amelyet a végfelhasználó ki is fizetett. Nem minősül értékesítésnek a - bármilyen okból történő - visszavonás, ha a végfelhasználó nem fizetett, vagy ha a végfelhasználó által teljesített kifizetések visszatérítésre kerülnek.

(4) A vissza nem térítendő megrendelések nem minősülnek értékesítésnek

(4) A partner vagy hozzátartozói által leadott megrendelések nem járnak díjazás ellenében.

(5) Az olyan megrendelések, amelyek partneri weboldalakon vagy egyéb hirdetési felületeken keresztül generált partneri leadek eredményeként jönnek létre, ahol a partnert a reklámanyag eltávolítására kértük, nem képezik díjazás tárgyát. Ez a kérés időpontjától kezdve érvényes.

(6) Az általunk használt nyomkövető rendszer a döntő abban a kérdésben, hogy egy értékesítés partneri lead alapján történt-e. Ha a partnerprogramban vagy az egyes kampányokban másként nem szerepel, az "Utolsó süti nyer" elv érvényesül, 30 napos süti-idővel. Nem vállalunk fizetési kötelezettséget, ha és amennyiben a nyomkövető rendszer meghibásodik, vagy egyéb olyan működési hibát okoz, amely azt eredményezi, hogy a leadek vagy az eladások egyes partnerekhez való hozzárendelése nem vagy csak jelentős erőfeszítések árán lehetséges.

(7) A díjazás összege az adott kampányban az értékesítés időpontjában feltüntetett jutalékon alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adott értékesítés nettó árának 10%-os jutalékát kell alkalmazni

(8) Minden feltüntetett jutalék nettó, és az általános forgalmi adó nélkül fizetendő.

8. SZÁMLÁZÁS

(1) A Partner részére az ügyfélszámláján a díjazási igényekről kimutatást adunk. A Partner az elszámolást haladéktalanul ellenőrzi. Ha a Partner kifogással él az elszámolással szemben, azt négy héten belül írásban kell velünk szemben érvényesítenie. Ezen határidő lejárta után az elszámolást helyesnek kell tekinteni.

>

(2) A díjazási igények annak a hónapnak a végét követő egy hónap elteltével válnak esedékessé, amelyre a végfelhasználónak a szóban forgó értékesítésre vonatkozó kifizetés beérkezése esik. A díjazási követelések csak akkor válnak esedékessé, ha a minimálisan fizetendő összeg eléri a 25 eurót. A Partner jogosult alacsonyabb összegeket is követelni 5,- euró átalánykezelési díj visszatérítése ellenében. A díj a kifizetendő összegből kerül visszatartásra.

(3) A kifizetés tartozásmentesítő hatályú banki átutalással történik a Partner által az ügyfélszámlán elhelyezett banki adatokra vagy a Partner által az ügyfélszámlán elhelyezett Paypal számlára. Az esetleges tranzakciós díjak (pl. külföldi bankszámlák esetén) a Partnert terhelik

9. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

(1) Korlátlan felelősség: Korlátlanul felelünk szándékosságért és súlyos gondatlanságért, valamint a termékfelelősségi törvény szerint. Könnyű gondatlanságért az élet, a test és az egészség sérüléséből eredő károk esetén felelünk.

(2) Ezen túlmenően a következő korlátozott felelősség érvényesül: Enyhe gondatlanság esetén csak olyan lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén felelünk, amelynek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelynek betartására a partner rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettség). A könnyű gondatlanságért való felelősség a szerződéskötéskor előre látható kár összegére korlátozódik, amelynek bekövetkezésével tipikusan számolni kell.

(3) További felelősségünk nem áll fenn.

(4) A fenti felelősségkorlátozás munkavállalóink, képviselőink és szerveink személyes felelősségére is vonatkozik.

10. KIZÁRÓLAG FELFOGYASZTÁS/KÖTELEZŐ BÜNTETÉS

(1) A Partner köteles mentesíteni minket és alkalmazottainkat vagy megbízottainkat minden olyan harmadik fél által támasztott követeléssel szemben, amely harmadik fél jogainak a Partnerprogrammal kapcsolatban a Partner által tett intézkedésekkel történő állítólagos vagy tényleges megsértéséből és/vagy megsértéséből ered. A Partner vállalja továbbá, hogy megtérít minden olyan költséget, amely harmadik fél ilyen igénye miatt nálunk felmerül. A megtérítendő költségek közé tartoznak az ésszerű jogi védelem költségei is.

(2) A Partner vállalja, hogy a 6.3. pont szerinti visszaélések minden egyes esetére az általunk ésszerű belátásunk szerint meghatározandó, és vita esetén bíróság által felülvizsgálandó szerződéses kötbért fizet. A szerződéses kötbér nem haladhatja meg a partner legerősebb havi forgalmának tizenkétszeresét a visszaélést megelőző utolsó hat hónapban. További kártérítési igényekre ez a rendelkezés nem vonatkozik.

11. HASZNÁLATI JOGOK

(1) A reklámanyagok és egyéb tartalmaink szerzői és/vagy egyéb iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A Partner számára nem kizárólagos jogot biztosítunk a reklámanyagok használatára a jelen szerződés időtartama alatt és céljaira

(2) A reklámanyag vagy annak jelentős részének bármilyen jellegű és terjedelmű módosítása, sokszorosítása, terjesztése vagy nyilvános reprodukálása előzetes írásbeli hozzájárulásunkat igényli, amennyiben az meghaladja a fenti (1) bekezdésben biztosított terjedelmet.

12. BIZALOMVÉDELEM

(1) A partner vállalja, hogy a szerződéses kapcsolat keretében tudomására jutott üzleti és üzleti titkainkat vagy egyéb bizalmas információinkat korlátlan ideig (a jelen szerződés megszűnésén túl is) titokban tartja, azokat kizárólag a szerződés céljaira használja fel, és különösen nem adja át harmadik személyeknek, illetve nem használja ki más módon. Ha az információt mi bizalmasnak minősítjük, akkor megdönthetetlen vélelem áll fenn, hogy az üzleti vagy üzleti titoknak minősül.

(2) A jelen szerződés tartalmát és a hozzá tartozó dokumentumokat a partner bizalmasan (üzleti és üzleti titokként) köteles kezelni.

(3) A Partner az előző (1) és (2) bekezdésnek megfelelő módon titoktartási kötelezettséget ír elő alkalmazottai és más személyek számára, akiknek szolgáltatásait a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez igénybe veszi.

13. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE, ZÁRÁS

(1) A szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél bármikor felmondhatja, előzetes értesítés és indoklás nélkül.

(2) Ezen túlmenően és ezen túlmenően a felek azon joga, hogy a szerződéses jogviszonyt rendkívüli felmondással, alapos okból megszüntessék, érintetlenül marad. Számunkra rendkívüli felmondásra jogosító fontos ok különösen az alábbi esetekben áll fenn: - a Partner súlyos szerződéses kötelezettségszegése, különösen a 6.2., 6.4. és/vagy 6.8. pontok megsértése, - a szerződéses kötelezettségek megszegése és a szerződésszegés orvoslásának vagy megszüntetésének elmulasztása felszólításunk ellenére, - a 6.3. pont szerinti visszaélés esete.

(3) A felmondás e-mailben is közölhető. Az általunk e-mailben bejelentett felmondás azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amikor azt a Partner által az ügyfélfiókban megadott e-mail címre küldtük. A felmondást az ügyfélfiókhoz való hozzáférés korlátozásával is nyilatkozhatunk. A Partner a felmondást az ügyfélszámla törlésével is nyilatkozhatja. A szerződés a felmondás kézhezvételével megszűnik.

(4) A szerződés megszűnését követően a Partner köteles haladéktalanul eltávolítani a partner weboldaláról a tőlünk származó reklámanyagokat és egyéb linkeket és tartalmakat. Ez vonatkozik azokra a weboldalakra vagy egyéb reklámhordozókra is, amelyekbe a partner a reklámhordozókat vagy linkeket anélkül építette be, hogy erre felhatalmazást kapott volna.

(5) A szerződés megszűnése után generált leadek és/vagy eladások nem eredményeznek díjazási kötelezettséget.

(6) A felmondás helyett a 13.2. pont szerinti esetekben az ügyfélfiókot is letilthatjuk. Ez akkor is érvényes, ha csak a 6.3. pont szerinti visszaélés alapos gyanúja áll fenn. A zárolás okáról tájékoztatjuk a Partnert, és a zárolást ismét feloldjuk, ha a zároláshoz vezető okok tisztázódtak, és szükség esetén megszűntek. A zárolás időtartama alatt generált leadek nem eredményeznek díjazási kötelezettséget.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Amennyiben a szerződés érvénytelen rendelkezéseket tartalmaz, a szerződés többi részének érvényességét ez nem érinti.

(2) Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a jelen TB-t. A módosításokról a Partnert e-mailben értesítjük. Amennyiben a Partner nem ért egyet a módosításokkal, jogosult ezt a változásról szóló értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül bejelenteni nekünk. Ebben az esetben külön felmondási jogunk van. Amennyiben az értesítésre ezen időszakon belül nem kerül sor, a módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, és azok a határidő lejártával hatályba lépnek.

(3) A jelen szerződésre kizárólag a német jog az irányadó.

(4) Ha a Partner kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, a székhelyünk kikötött joghatósági helye minden olyan jogvita esetén, amely a köztünk és a Partner között létrejött szerződésekből vagy azokkal összefüggésben keletkezik.