TÁRSULÁS A NYEREMÉNYES JÁTÉKBAN

A promócióért szervezőként a Venen Engel felelős, a továbbiakban "az üzemeltető".

A versenyen való részvételhez internetkapcsolat és Facebook/Instagram fiók szükséges. Szigorúan tilos több profilt használni a nyerési esélyek növelése érdekében. Továbbá minden nagykorú, Németországban, Ausztriában vagy Svájcban lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult a részvételre.

A NYERTES JÁTÉK TELJESÍTÉSE

A nevezés a bejegyzésben említett állításokon keresztül történik. A promóciós időszak 07/09/20-31/10/20 23:59-ig tart. Minden résztvevő részt vesz a sorsoláson, amelyen egy Vein Angel 8 Premium has- és lábszármasszázs nyerhető.

A sorsolás véletlenszerűen történik.

A nyertest a nyereményről a Facebookon/Instagramon (kommentre adott válasz) keresztül értesítjük a nyereményről a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül.

A nyertesnek a nyereményről szóló értesítéstől számított három (3) munkanapon belül vissza kell jelentkeznie az üzemeltetőnél, ellenkező esetben a nyereményre való igénye elvész, és az üzemeltetőnek joga van új nyertest választani.

A résztvevők által megadott adatokat kizárólag a nyertessel való kapcsolatfelvételre és a nyeremény lebonyolítására használjuk fel. A kérdéseket, javaslatokat és panaszokat ezért kizárólag az üzemeltetőnek kell címezni. A részvételi feltételek megszegése vagy technikai manipulációs kísérlet esetén az üzemeltető egyes résztvevőket kizárhat a promócióból. Ilyen esetben a nyeremény visszavehető és visszamenőleg is visszakövetelhető. A résztvevő felelős a megadott elérhetőségek helyességéért. A nyeremények helytelen adatok miatti téves kiosztása esetén a nyereményre való igényt elveszítjük. A nyeremény nem cserélhető és nem átruházható. A készpénzfizetés, valamint a bírósági út igénybevétele kizárt. A nyeremény esetleges megadóztatása a nyertest terheli. Amennyiben a nyereményt az üzemeltető indokolatlan okokból nem tudja biztosítani, az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy azonos értékű pótlást biztosítson. A nyeremény Németországon belül kerül kiküldésre. Amint a nyereményt átadták a szállítási szolgáltatónak, a véletlen romlás és a véletlen elvesztés kockázata a nyertest terheli.

A promócióban való részvételből ki vannak zárva az Üzemeltető törvényes képviselői, alkalmazottai, kereskedői és partnerei, valamint a promóció létrehozásában és lebonyolításában részt vevő valamennyi személy, továbbá a fent említett személyek családtagjai. Az Üzemeltetőn kívül álló technikai vagy egyéb problémákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A promócióban való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

ZÁRÁS

A verseny nem áll kapcsolatban a Facebookkal vagy az Instagrammal, és semmilyen módon nem a Facebook vagy az Instagram által szponzorált, támogatott vagy szervezett. A jogi út kizárva.

A kizárólagosan alkalmazandó jog a Német Szövetségi Köztársaság joga. A jelen részvételi feltételek, beleértve a versenymechanikát is, a promóció végleges szabályait képezik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, a többi részvételi feltétel érvényességét ez nem érinti.