1. DOMENIUL DE APLICARE

1. Domeniul de aplicare

(1) Acești Termeni și condiții de participare (denumiți în continuare "TC") se aplică relației contractuale dintre Wellcosan GmbH, Hauptstraße 27, 36381 Schlüchtern, Germania, și partenerii contractuali (denumiți în continuare "Partener") din cadrul Programului de afiliere "Venen Engel" (denumit în continuare "Programul de afiliere").

(2) Ne furnizăm serviciile exclusiv pe baza acestor TB. Termenii și condițiile proprii ale afiliatului necesită consimțământul nostru expres în scris și, prin urmare, nu se aplică chiar dacă nu ne opunem în mod expres validității acestora.

(3) TB se adresează numai întreprinzătorilor în sensul § 14 BGB. Consumatorii sunt excluși de la participarea la Programul de parteneriat.

2. CONTRACȚIUNEA

(1) Un contract între noi și partener cu privire la plasarea de materiale publicitare se încheie exclusiv prin intermediul procedurii noastre de aplicare online la venenengel.de/affiliate-area/. Prin înregistrare, partenerul face o ofertă de participare la programul de afiliere și, prin aceasta, acceptă TB. Un contract este încheiat numai atunci când declarăm în mod expres acceptarea ofertei sau eliberăm materiale publicitare specifice pentru partener.

(2) Nu există niciun drept de a participa la programul de parteneriat și de a încheia un contract cu noi. Putem respinge parteneri individuali în orice moment, fără a indica motivele.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui contract este participarea la programul de afiliere, care are ca scop creșterea vânzărilor produselor noastre prin intermediul site-ului nostru. Participarea la programul de afiliere este gratuită pentru partener. În acest scop, punem la dispoziția partenerului o selecție de mijloace publicitare prin intermediul programului de parteneriat, la discreția noastră. În acest sens, putem oferi diferite programe în același timp (denumite în continuare "campanii").

(2) Partenerul plasează materialele publicitare lansate pentru el pe propria răspundere pe site-urile sale înregistrate și lansate în programul de parteneriat (denumit în continuare "site-ul partenerului") sau în altă parte. Partenerul decide în mod liber dacă și pentru cât timp plasează materialul publicitar pe site-ul web al partenerului. El are dreptul de a elimina materialul publicitar în orice moment

(3) Pentru publicitatea și intermedierea cu succes a tranzacțiilor (de exemplu, a ordinelor), Partenerul primește un comision de intermediere, care depinde de domeniul de aplicare și de valoarea reală a serviciului. Detaliile rezultă din descrierea campaniei respective în programul partenerului și din punctul 7 din prezentele TB.

(4) Programul de parteneriat nu stabilește nicio altă relație contractuală între părți în afara acestui contract.

4. FUNCȚIONAREA PROGRAMULUI DE PARTENERIAT

(1) Partenerul trebuie să se înscrie în Programul Partener cu datele solicitate la înscriere. După înregistrare, va fi creat un cont de client pentru Partener, prin intermediul căruia Partenerul poate gestiona activitățile sale de Partener.

>

(2) Pentru campaniile aprobate, punem la dispoziția Partenerului un cod HTML specific pentru link-uri și alte materiale publicitare, precum și, dacă este necesar, un cupon de reducere care poate fi utilizat exclusiv pe site-ul nostru, cu ajutorul căruia pot fi identificați utilizatorii site-urilor partenere atunci când dau clic pe link sau folosesc cuponul de reducere în cursul unei comenzi. Partenerul trebuie să integreze acest cod HTML în site-ul său web pentru a permite urmărirea.

(3) Prin intermediul contului de client, Partenerul va avea, de asemenea, acces la anumite date statistice, stabilite în detaliu de noi, cu privire la mijloacele de publicitate utilizate de acesta.

5. OBLIGAȚIILE NOASTRE

(1) Vom pune la dispoziția Partenerului o selecție de suporturi publicitare (de exemplu, bannere publicitare, linkuri de text, videoclipuri, imagini, broșuri) (în continuare: "suporturi publicitare") pentru campanii individuale, la discreția noastră.

(2) Vom asigura, într-un mod adecvat, urmărirea vizitatorilor care ajung pe site-ul nostru web prin intermediul mediilor publicitare integrate de Partener în site-ul său web (în continuare: "Leads ale Partenerului"). De asemenea, ne asigurăm că toate comenzile plasate de către Leads Partener (denumite în continuare "Vânzări") sunt atribuite Partenerului.

>

(3) Operăm site-ul nostru web și serviciile oferite pe acesta, cum ar fi furnizarea de date despre produse, în limita posibilităților tehnice de care dispunem la propria noastră discreție. În acest context, nu datorăm o disponibilitate fără erori și/sau neîntreruptă a site-ului web. Calitatea și corectitudinea produselor și a materialelor publicitare oferite pe site-ul nostru web sunt la discreția noastră exclusivă.

(4) Ne angajăm, de asemenea, să plătim remunerația în conformitate cu clauza 7 în condițiile prevăzute în aceasta.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTENERULUI

(1) Partenerul poate doar să integreze materialul publicitar în site-urile partenerilor. Partenerului îi este interzis în mod expres să facă orice modificare a suportului publicitar. Suportul publicitar poate fi utilizat pe site-urile web ale Partenerului numai în scopurile prevăzute în prezentul acord.

(2) Partenerul este responsabil pentru conținutul și funcționarea continuă a site-ului web al partenerului în sine și nu va plasa acolo, pe durata prezentului contract, niciun conținut care încalcă legislația aplicabilă, moralitatea sau drepturile terților și/sau care este de natură să ne afecteze reputația. Avem dreptul, dar nu suntem obligați, să verificăm site-urile web partenere. În special, partenerului îi este interzis să difuzeze conținut care - glorifică rasismul, - glorifică violența și extremismul de orice fel, - îndeamnă și incită la infracțiuni penale și/sau încălcări ale legii, amenințări la adresa vieții, integrității corporale sau a proprietății, - incită la ură împotriva unor persoane sau companii, - declarații care încalcă drepturile personale, Defăimarea, calomnia și defăimarea utilizatorilor și a terților, precum și încălcări ale legislației privind comerțul echitabil, - conținut care încalcă drepturile de autor sau alte încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau - hărțuirea sexuală a utilizatorilor și a terților. Un astfel de conținut nu poate fi integrat pe site-ul web partener în sine și nici nu se pot face legături de pe site-ul web partener către conținutul corespunzător de pe alte site-uri web.

(3) Este interzisă orice formă de abuz, respectiv generarea de lead-uri și/sau vânzări prin metode neloiale sau mijloace inadmisibile care încalcă legislația aplicabilă și/sau prezentele TB. În special, se interzice Partenerului să încerce, el însuși sau prin intermediul unor terțe părți, să genereze lead-uri și/sau vânzări prin intermediul uneia sau mai multora dintre următoarele practici sau să se asigure că vânzările sunt atribuite Partenerului:

  • Falsificarea de lead-uri sau vânzări care nu au avut loc în realitate, de exemplu, prin furnizarea neautorizată de date de la terți sau prin furnizarea de date false sau inexistente atunci când se comandă bunuri pe site-ul nostru,
  • Utilizarea unor forme de publicitate care permit urmărirea, dar nu afișează materialul publicitar, nu îl afișează în mod perceptibil sau nu îl afișează în forma și/sau dimensiunea specificate,
  • Cookie dropping: Cookie-urile pot să nu fie setate atunci când site-ul web este vizitat, ci numai dacă utilizatorul site-ului web partener a făcut clic în prealabil pe materialul publicitar în mod voluntar și conștient,
  • Alte forme de fraudă de afiliere (în special cookie spamming, click-uri forțate, affiliate hopping), precum și utilizarea straturilor, add-on-urilor, iFrame-urilor și a tehnologiei post-view pentru a crește numărul de lead-uri/vânzări,
  • Utilizarea de termeni protejați de lege, în special de legea privind mărcile comerciale, pentru noi sau pentru terți, de exemplu în motoarele de căutare, în plasarea de anunțuri sau în publicitatea site-ului web partener, fără acordul nostru prealabil expres în scris

În special, partenerului îi este interzis să mențină pe internet site-uri web care ar putea duce la un risc de confuzie cu noi sau cu produsele oferite de noi. În special, partenerul nu are voie să copieze site-ul nostru web, paginile de destinație sau alte apariții de la noi sau să adopte grafică, texte sau alt conținut de la noi. Partenerul trebuie să evite impresia că site-ul web partener este un proiect al nostru sau că operatorul acestuia are o legătură economică cu noi într-un mod care depășește programul de parteneriat și prezentul contract. Orice utilizare de către partener a materialelor sau a conținutului din apariția noastră, precum și a logo-urilor sau mărcilor noastre de către partener necesită aprobarea noastră prealabilă în scris.

(4) Partenerul se angajează să opereze site-ul partenerului în conformitate cu legislația aplicabilă în toate celelalte privințe și, în special, să mențină o amprentă corespunzătoare.

(5) Publicitatea prin e-mail care conține materiale publicitare sau publicitatea pentru noi în orice alt mod poate fi efectuată numai dacă aceasta a fost aprobată în prealabil de către noi și dacă a fost acordat consimțământul expres pentru publicitatea prin e-mail pentru toți destinatarii și dacă verificarea adresei de e-mail a fost efectuată și documentată prin intermediul unei proceduri de dublu opt-in.

(6) Partenerul trebuie să elimine imediat materialul publicitar de pe site-ul web al partenerului dacă i se solicită acest lucru de către noi. Acest lucru se aplică, de asemenea și în special, site-urilor web pe care nu dorim să integrăm materialul publicitar sau nu mai dorim să facem acest lucru, indiferent de motiv.

(7) Partenerul trebuie să elimine imediat materialul publicitar de pe site-ul web al partenerului

(7) Partenerul se va abține de la orice referire la noi și la produsele noastre în orice publicitate a site-ului web partener. În special, Partenerul nu va plasa reclame bazate pe context (în special Google AdWords sau AdSense) care conțin numele nostru, cuvinte-cheie sau mărci ale companiei sau care sunt livrate datorită utilizării cuvintelor-cheie corespunzătoare. Același lucru este valabil și pentru numele produselor noastre.

(8) Partenerul se angajează să se abțină de la atacuri electronice de orice fel asupra sistemului nostru de urmărire și/sau asupra site-urilor noastre web. Atacurile electronice includ, în special, încercările de a depăși, eluda sau dezactiva în alt mod mecanismele de securitate ale sistemului de urmărire, utilizarea de programe informatice pentru citirea automată a datelor, aplicarea și/sau distribuirea de viruși, viermi, troieni, atacuri de forță brută, spam sau utilizarea altor linkuri, programe sau proceduri care pot afecta sistemul de urmărire, programul de parteneriat sau participanții individuali la programul de parteneriat.

(9) Partenerul se angajează să se abțină de la orice fel de atacuri electronice asupra sistemului nostru de urmărire și/sau a site-urilor noastre web

(9) Promovarea prin intermediul site-urilor web sau al platformelor comerciale ale unor terțe părți (de exemplu, Amazon, Ebay etc.) este strict interzisă.

(10) Postarea și promovarea voucherelor de reducere afiliate fără dată de expirare pe site-uri web, profiluri de Facebook sau similare este strict interzisă.

7. REMUNERAREA

(1) Partenerul contractual va primi de la noi o remunerație bazată pe performanță pentru vânzările realizate pe site-ul nostru de către Leads Partener.

(2) Dreptul la plata remunerației apare numai în următoarele condiții:

(2) Dreptul la plata remunerației apare numai în următoarele condiții: - o vânzare a unui client final la noi a avut loc ca urmare a activității publicitare a partenerului, - vânzarea a fost înregistrată ("urmărită") de către noi, - vânzarea a fost eliberată și confirmată de către noi și - nu există niciun abuz în sensul secțiunii 6.3 din prezentele TB.

(3) O vânzare este considerată a fi o comandă complet finalizată generată pe site-ul nostru web de către un client final, care a fost, de asemenea, plătită de către clientul final. Anulările - indiferent de motiv - nu sunt considerate a fi o vânzare dacă clientul final nu a plătit sau dacă plățile efectuate de clientul final sunt rambursate.

(4) Comenzile nerambursabile nu sunt considerate a fi vânzări

(4) Comenzile plasate de Partener sau de rudele acestuia nu fac obiectul unei remunerații.

(5) Comenzile plasate de Partener sau de rudele acestuia nu fac obiectul unei remunerații.

(6) Comenzile plasate de Partener sau de rudele acestuia nu fac obiectul unei remunerații

(5) Comenzile care apar ca urmare a lead-urilor partenerilor generate prin intermediul site-urilor web ale partenerilor sau al altor spații publicitare în cazul în care am solicitat partenerului să elimine materialul publicitar nu fac obiectul remunerației. Acest lucru se aplică din momentul solicitării.

(6) Sistemul de urmărire utilizat de noi este decisiv pentru a stabili dacă o vânzare se bazează pe un lead al partenerului. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în programul de parteneriat sau în campaniile individuale, se aplică principiul "Ultimul cookie câștigă", cu un termen de utilizare a cookie-urilor de 30 de zile. Nu vom fi răspunzători de plată dacă și în măsura în care sistemul de urmărire eșuează sau provoacă orice altă defecțiune care are ca rezultat faptul că o alocare a lead-urilor sau a vânzărilor către parteneri individuali nu este posibilă sau este posibilă doar cu un efort considerabil.

(7) Valoarea remunerației se bazează pe comisionul menționat în campania respectivă la momentul vânzării. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică un comision de 10 % din prețul net al vânzării respective

(8) Toate comisioanele declarate sunt nete și se plătesc fără taxa pe valoarea adăugată.

8. FACTURAREA

(1) Vom furniza Partenerului o declarație privind creanțele de remunerare în contul său de client. Partenerul va verifica decontarea fără întârziere. În cazul în care partenerul are obiecții cu privire la o decontare, acestea trebuie să ne fie afirmate în scris în termen de patru săptămâni. După expirarea acestui termen, decontarea se consideră corectă.

>

(2) Cererile de remunerație sunt scadente pentru plată la o lună de la sfârșitul lunii în care se încadrează primirea de către clientul final a plății pentru vânzarea în cauză. Cererile de remunerare sunt exigibile numai dacă se atinge o sumă minimă de plată de 25 de euro. Partenerul are dreptul de a solicita și sume mai mici contra rambursării unei taxe de procesare forfetare de 5,- euro. Comisionul se reține din suma care urmează să fie plătită.

(3) Plata se va face prin transfer bancar cu efect de stingere a datoriilor către datele bancare depuse de Partener în contul de client sau către contul Paypal depus de Partener în contul de client. Eventualele comisioane de tranzacție (de exemplu, pentru conturile bancare din străinătate) vor fi suportate de Partener

9. RESPONSABILITATEA

(1) Răspundere nelimitată: Răspundem fără limitare pentru intenție și neglijență gravă, precum și în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse. Răspundem pentru neglijență ușoară în cazul daunelor care rezultă din vătămarea vieții, a corpului și a sănătății persoanelor.

(2) În toate celelalte privințe, se aplică următoarea răspundere limitată: În caz de neglijență ușoară, suntem răspunzători numai în cazul încălcării unei obligații contractuale materiale a cărei îndeplinire este o condiție prealabilă pentru executarea corespunzătoare a contractului și pe a cărei respectare partenerul se poate baza în mod regulat (obligație cardinală). Răspunderea pentru neglijență ușoară este limitată la valoarea daunelor previzibile la momentul încheierii contractului, a căror apariție trebuie să fie așteptată în mod obișnuit.

>

(3) Nu vom avea nicio altă răspundere.

(4) Limitarea de mai sus a răspunderii se aplică, de asemenea, răspunderii personale a angajaților, reprezentanților și organelor noastre.

10. RECLAMAȚIA DE EXONERARE/PENALITĂȚI CONTRACTUALE

(1) Partenerul ne va despăgubi pe noi și pe angajații sau agenții noștri împotriva tuturor pretențiilor terților care decurg din presupuse sau reale încălcări și/sau încălcări ale drepturilor terților prin acțiunile întreprinse de către Partener în legătură cu Programul Partener. În plus, Partenerul se angajează să ramburseze toate costurile suportate de noi ca urmare a unei astfel de reclamații din partea unor terțe părți. Costurile rambursabile includ, de asemenea, costurile unei apărări juridice rezonabile.

(2) Partenerul se angajează să plătească o penalitate contractuală care va fi stabilită de noi, la discreția noastră rezonabilă, pentru fiecare caz de utilizare abuzivă în conformitate cu Clauza 6.3 și care va fi revizuită de o instanță în cazul unui litigiu. Penalitatea contractuală nu va depăși de douăsprezece ori cifra de afaceri lunară cea mai puternică a partenerului în ultimele șase luni înainte de abuz. Alte cereri de despăgubire rămân neafectate de această dispoziție.

11. DREPTURI DE UTILIZARE

(1) Materialul publicitar și celelalte conținuturi ale noastre sunt protejate prin drepturi de autor și/sau alte drepturi de proprietate industrială. Acordăm Partenerului un drept neexclusiv de utilizare a materialelor publicitare pe durata și în scopul prezentului Acord

(2) Orice modificare, duplicare, diseminare sau reproducere publică a materialului publicitar sau a unei părți substanțiale a acestuia în ceea ce privește tipul și domeniul de aplicare necesită acordul nostru prealabil în scris, în măsura în care depășește domeniul de aplicare acordat la punctul 1 de mai sus.

12. CONFIDENȚIALITATEA

(1) Partenerul se angajează să păstreze secretul pentru o perioadă nelimitată de timp (chiar și după încheierea prezentului contract) toate cunoștințele noastre privind secretele comerciale și de afaceri sau alte informații confidențiale obținute în cadrul relației contractuale, să le utilizeze numai în scopul contractului și, în special, să nu le transmită unor terți sau să le exploateze în alt mod. În cazul în care informațiile sunt desemnate de noi ca fiind confidențiale, există o prezumție irefutabilă că este vorba de un secret comercial sau de afaceri.

(2) Conținutul prezentului contract și documentele referitoare la acesta trebuie tratate în mod confidențial (ca secrete comerciale și de afaceri) de către partener.

(2) Conținutul prezentului contract și documentele referitoare la acesta trebuie tratate în mod confidențial (ca secrete comerciale și de afaceri) de către partener.

(3) Partenerul va impune o obligație de confidențialitate angajaților săi și altor persoane ale căror servicii le utilizează pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, într-un mod care să corespundă alineatelor (1) și (2) precedente.

13. TERMENUL ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI, ÎNCHIDEREA

(1) Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de oricare dintre părți în orice moment, fără preaviz și fără motivare.

(2) În plus și dincolo de aceasta, dreptul părților de a pune capăt relației contractuale prin reziliere extraordinară pentru motive întemeiate rămâne neafectat. Pentru noi, motivul întemeiat care dă dreptul la rezilierea extraordinară există în special în următoarele cazuri: a: - încălcarea gravă de către Partener a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract, în special o încălcare a clauzelor 6.2, 6.4 și/sau 6.8, - încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract și neremedierea sau încetarea încălcării în ciuda solicitării noastre în acest sens, - un caz de abuz în sensul clauzei 6.3.

(3) Notificarea de reziliere poate fi transmisă prin e-mail. O reziliere declarată de noi prin e-mail va fi considerată primită în ziua în care este trimisă la adresa de e-mail specificată de Partener în contul de client. De asemenea, putem declara rezilierea prin restricționarea accesului la contul de client. Partenerul poate, de asemenea, să declare rezilierea prin ștergerea contului de client. Contractul va fi reziliat la primirea notificării de reziliere.

(4) După rezilierea contractului, partenerul este obligat să elimine fără întârziere de pe site-ul partenerului toate materialele publicitare și alte linkuri și conținuturi de la noi. Acest lucru este valabil și pentru site-urile web sau alte suporturi publicitare în care partenerul a integrat suporturile publicitare sau linkurile fără a fi autorizat să facă acest lucru.

(5) Lead-urile și/sau vânzările generate după încetarea contractului nu determină obligația de a plăti o remunerație.

(6) În loc de reziliere, putem, de asemenea, să blocăm contul clientului în cazurile de la clauza 13.2. Acest lucru se aplică, de asemenea, dacă există doar o suspiciune rezonabilă de utilizare abuzivă în conformitate cu clauza 6.3. Vom informa partenerul cu privire la motivul blocării și vom ridica din nou blocajul atunci când motivele care au dus la blocare au fost clarificate și, dacă este necesar, eliminate. Leads generate în timpul perioadei de blocare nu au ca rezultat obligația de a plăti remunerația.

14. DISPOZIȚII FINALE

(1) În cazul în care contractul conține dispoziții nevalabile, valabilitatea restului contractului nu este afectată.

(2) Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul TB în orice moment. Orice modificare va fi comunicată partenerului prin e-mail. În cazul în care Partenerul nu este de acord cu modificările, acesta are dreptul să ne notifice acest lucru în termen de patru săptămâni de la primirea notificării de modificare. În acest caz, dispunem de un drept special de reziliere. În cazul în care o astfel de notificare nu este transmisă în acest termen, se consideră că modificările au fost acceptate și intră în vigoare la expirarea termenului.

(3) Prezentul contract este reglementat exclusiv de legislația germană.

(4) În cazul în care Partenerul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, sediul nostru social este convenit ca loc de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu contractele dintre noi și Partener.