PARTICIPAREA LA JOCUL CÂȘTIGĂTORILOR

Venen Engel este responsabilă pentru această promoție în calitate de organizator și este denumită în continuare "operatorul".

>

Pentru a participa la concurs, trebuie să aveți o conexiune la internet și un cont de Facebook/Instagram. Este strict interzisă folosirea mai multor profiluri pentru a vă crește șansele de câștig. În plus, orice persoană fizică majoră și cu capacitate juridică deplină de exercițiu, rezidentă în Germania, Austria sau Elveția, este eligibilă pentru a participa.

PERFORMANȚA JOCULUI CÂȘTIGĂTOR

Înscrierea se face prin intermediul cererilor menționate în postare. Perioada de desfășurare a promoției este 07/09/20-31/10/20 până la ora 23:59. Toți participanții vor fi înscriși la tragerea la sorți pentru a câștiga un Vein Angel 8 Premium pentru burtă & picioare.

>

Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu.

Câștigătorul va fi anunțat despre premiu prin intermediul Facebook/Instagram (răspuns la comentarii) în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la încheierea concursului.

>

Câștigătorul trebuie să se prezinte la operator în termen de trei (3) zile lucrătoare de la notificarea premiului, în caz contrar, dreptul la premiu va fi pierdut, iar operatorul va avea dreptul de a alege un nou câștigător.

Datele furnizate de către participanți vor fi folosite doar pentru a contacta câștigătorul și pentru a administra premiul. Prin urmare, întrebările, sugestiile și reclamațiile trebuie adresate exclusiv operatorului. În cazul unei încălcări a condițiilor de participare sau al unei încercări de manipulare tehnică, operatorul poate exclude anumiți participanți din promoție. În acest caz, premiile pot fi, de asemenea, retrase și recuperate retroactiv. Participantul este responsabil pentru corectitudinea datelor de contact furnizate. În cazul unei alocări incorecte a premiilor din cauza unor date incorecte, dreptul la premiu va fi anulat. Premiul nu este nici schimbabil, nici transferabil. Plata în numerar este exclusă, la fel ca și recurgerea la instanțe. Responsabilitatea pentru orice impozitare a premiului revine câștigătorului însuși. În cazul în care operatorul nu poate oferi premiul din motive nejustificate, operatorul își rezervă dreptul de a oferi un premiu de înlocuire de valoare egală. Premiul va fi trimis pe teritoriul Germaniei. De îndată ce premiul a fost transferat furnizorului de servicii de transport, riscul deteriorării accidentale și al pierderii accidentale va fi suportat de câștigător.

Reprezentanții legali, angajații, distribuitorii și partenerii Operatorului, precum și toate persoanele implicate în crearea și implementarea Promoției și membrii de familie ai tuturor persoanelor menționate mai sus sunt excluși de la participarea la Promoție. Problemele tehnice sau de altă natură care nu depind de controlul Operatorului nu fac obiectul răspunderii Operatorului. Prin participarea la promoție, participantul acceptă acești termeni și condiții de participare.

CLUZIE

Concursul nu este asociat cu Facebook sau Instagram și nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat sau organizat de Facebook sau Instagram. Procesul legal este exclus.

Singura lege aplicabilă este cea a Republicii Federale Germania. Acești termeni și condiții de participare, inclusiv mecanica concursului, constituie regulamentul final al promoției. În cazul în care anumite prevederi individuale ale acestor termeni și condiții de participare sunt sau devin invalide, valabilitatea celorlalți termeni și condiții de participare nu va fi afectată.